Close Menu

Bestuur

Het bestuur van Vrienden Parnassia Groep bestaat uit:

  • Interum voorzitter: Marianne van Duijn
  • Penningmeester: Corine Schipper
  • Secretaris: Vacature
  • Algemeen bestuurslid: Angelique Brouwer
  • Algemeen bestuurslid: Ineke Huibregtsen

Beloningsbeleid

Zoals vastgelegd in de statuten genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze kosten komen niet ten laste van de stichting, maar worden gefinancierd door Parnassia Groep.