Close Menu

Bestuur

Het bestuur van Vrienden Parnassia Groep bestaat uit:

  • Voorzitter: Marianne van Duijn
  • Penningmeester: Corine Schipper
  • Algemeen bestuurslid: Claire Laheij
  • Algemeen bestuurslid: Ineke Huibregtsen
  • Algemeen bestuurslid: Fred Hoekstra
  • Algemeen bestuurslid: Mark Vosselman

Beloningsbeleid

Zoals vastgelegd in de statuten genieten de bestuurders geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Deze kosten komen niet ten laste van de stichting, maar worden gefinancierd door Parnassia Groep.