Close Menu

Stichting Fonds Noodhulp

Doelstelling

Stichting Fonds Noodhulp heeft ten doel het beheren van haar kapitaal teneinde uit de inkomsten van dat kapitaal middelen ter beschikking te stellen aan de Stichting Vrienden Parnassia Groep ten behoeve van individuele cliënten.

Middelen

De stichting tracht de financiële middelen voor haar activiteiten te verkrijgen door:

  • Donaties
  • Revenuen van het stamkapitaal
  • Schenkingen, erfstellingen en legaten
  • Alle andere verkrijgingen en baten

Werkwijze

Stichting Vrienden Parnassia Groep ontvangt elk kwartaal een bijdrage van het Fonds Noodhulp. Aanvragen voor het Fonds Noodhulp kunnen alleen ingediend worden door een hulpverlener van één van de zorgbedrijven die onderdeel zijn van de Parnassia Groep. Vrienden Parnassia Groep legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur Fonds Noodhulp over de besteding van de gelden.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: de heer L. de Kool
  • Secretaris: mevrouw P.J.M. Broers
  • Penningmeester: mevrouw C. Schipper

Stichting Fonds Noodhulp

Monsterseweg 93

2553 RJ Den Haag

info@vriendenparnassiagroep.nl

KvK: 41146462

RSIN: 8076.78.867

 

Jaarverslagen

Financieel-inhoudelijk jaarverslag 2021

Financieel-inhoudelijk jaarverslag 2020

Financieel-inhoudelijk jaarverslag 2019

 

 

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI status 2021